เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภักสงขลา ครั้งที้ 3/2555 มีมติให้จัดตั้งมูลนิธิ 95 ปี ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และแต่งตั้งคณะกรรมการก่อตั้งมูลนิธิ โดยมี นายจำรัส ศรีประสม เป็นประธานกรรมการ

>> มูลนิธิขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นเกียรติมาในงานเลี้ยงน้ำชา เปิดตัวมูลนิธิ 95 ปี ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาพเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว

เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว